Đảm bảo chất lượng

Hệ thống đảm bảo chất lượng giúp LAS Việt Nam có cơ hội cải tiến các hoạt động và gia tăng tính công nhận và hiệu quả của hoạt động khoa học.
Đảm bảo chất lượng

Hệ thống quản lý
& chương trình

Việc đạt được các tiêu chuẩn quốc tế ở các cấp độ không chỉ giúp LAS Việt Nam tự tin với chất lượng hệ thống hỗ trợ, đảm bảo minh bạch thông tin cung cấp mà còn giúp toàn bộ quy trình, hoạt động được công nhận bởi các đại học đối tác.
Tuân thủ luật
LAS Việt Nam đạt và vượt các quy định nghiêm ngặt của luật pháp liên quan và các chế định chi phối đến các hoạt động
Tuân thủ quy trình
Toàn bộ quá trình (process) và quy trình (procedures) được xây dựng, hoạch định, tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ.
Đảm bảo hiệu quả
Các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ khoa học chứng minh được tính hiệu quả và đóng góp vào lợi ích chung của chương trình đào tạo.
Cải tiến liên tục
LAS VN chứng minh được các hoạt động cải tiến và xem cải tiến là cơ hội để phát triển tổ chức, gia tăng sự hài lòng của khách hàng.
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/blog-post-16-1280x1280.jpg

Thành viên London Academy of Sciences UK

LAS Việt Nam là thành viên được uỷ quyền của London Academy of Sciences. LAS là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định cấp cao nhất ASIC (công nhận bởi chính phủ Anh Quốc) cho hoạt động hỗ trợ học thuật, du học và nghiên cứu khoa học.
Về London Academy of Sciences Vương Quốc Anh

Viện Khoa học London là Viện khoa học đầu tiên tại Anh Quốc triển khai mô hình đối sánh (mapping) các chương trình học thuật từ các trường đại học, thiết lập lợi thế về chương trình, thực hiện chuyển giao và kiểm soát chất lượng chương trình đến từng quốc gia ngoài Vương quốc Anh.

London Academy of Sciences đạt được các giấy phép và công nhận của chính phủ Anh Quốc và các tổ chức kiểm định uy tín:

Giấy phép hoạt động do chính phủ Anh Quốc cấp số 12965347 với chức năng:

 • Đào tạo sau phổ thông (Post-secondary Ref. 85410);
 • Đào tạo Cử nhân (First-degree level higher education Ref. 85421);
 • Đào tạo Sau đại học (Post-graduate level higher education Ref. 85422); và
 • Đào tạo nghề các cấp bậc sau phổ thông (Technical and vocational secondary education Ref.85320).

Giấy phép giáo dục:

 • UKRLP (UK Register of Learning Providers) do chính phủ Anh cấp số 10087255.

Kiểm định:

 • Kiểm định bởi HEAD – Higher Education Accreditation Division.
 • Kiểm định bởi tổ chức khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc.
Về LAS Việt Nam

LAS Việt Nam là pháp nhân độc lập tại Việt Nam, sử dụng cả giấy phép Viện khoa học số 321 của Viện MBA Việt Nam và sự uỷ quyền của London Academy of Sciences UK.

Với sự sáp nhập với Viện MBA và các kiểm định và công nhận tích luỹ, LAS Việt Nam tự hào là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật cho học viên học tại các campus của đại học đối tác hoặc học trực tuyến.

LAS Việt Nam kế thừa cả hệ thống kiểm định của LAS UK và Viện MBA

LAS VN là đơn vị tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế cấp cao nhất (Premier Institution) từ ASIC Vương Quốc Anh.

LAS Việt Nam cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống hỗ trợ học thuật được kiểm định bởi HEAD – Higher education Accreditation Division.

Hoạt động của LAS Việt Nam được công nhận và kiểm định chất lượng thông qua việc chứng minh được với ASIC UK và HEAD các nội dung:

 • Tính chính trực trong thông tin và quảng bá thông tin về dịch vụ khoa học đến người học và phụ huynh. Người học, phụ huynh và người giám hộ đảm bảo được cung cấp thông tin minh xác, trung thực và không cam kết những điều vượt quá thẩm quyền.
 • Cơ sở vật chất phục vụ cho dịch vụ khoa học đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, tiện nghi cho học viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, giảng viên và các bên liên quan.
 • Đạt chất lượng trong công tác hỗ trợ học thuật, hỗ trợ tiếng Anh, hỗ trợ nghiên cứu bao gồm tuyển chọn, huấn luyện, thẩm định đội ngũ phục vụ cho các dịch vụ khoa học, trợ giảng và đảm bảo quá trình được cải tiến liên tục.
 • Đảm bảo giáo trình, tài liệu hỗ trợ, các tài liệu phục vụ cho dịch vụ khoa học đạt yêu cầu năng lực đầu ra và cập nhật liên tục.
 • Đảm bảo công tác truyền thông, giới thiệu dịch vụ khoa học cho các chương trình quốc tế một cách chính trực theo yêu cầu của đối tác và các yêu cầu của khung năng lực Châu Âu và Anh Quốc.
 • Đảm bảo bố trí phòng, phương tiện huấn luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế cả cho lớp online và offline.
 • Đảm bảo không đưa ra các quyết định không thuộc thẩm quyền. Đảm bảo các trách nhiệm miễn trừ được công bố công khai và có sự khuyến khích các bên tham gia tham khảo trước khi đưa ra quyết định.
 • Đội ngũ nhân viên được đào tạo và có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp cho toàn bộ quá trình hỗ trợ học thuật, nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học.
Chứng nhận kiểm định của ASIC UK cho LAS VN

Đảm bảo chất lượng theo quy định của EU

Toàn bộ hệ thống quản lý của LAS VN được công nhận bởi HEAD (Higher Education Accreditation Division), tuân thủ các yêu cầu của tổ chức hỗ trợ học thuật theo tiêu chuẩn European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET) và Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.
Giấy kiểm định HEAD cấp cho LAS VN

Kiểm định HEAD là gì?

HEAD – Higher Education Accreditation Division là đơn vị kiểm định độc lập từ Đức. HEAD chỉ kiểm định các trường đại học có chương trình triển khai quốc tế (triển khai trên nhiều quốc gia, triển khai với sự hợp tác của đại học đối tác mà đối tác đó không thuộc phạm vi lãnh thổ mà đại học toạ lạc).

HEAD được cấp phép là một đơn vị kiểm định độc lập tại Đức. Hệ thống đánh giá dành riêng cho đại học của HEAD tuân thủ và thích ứng với Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area và European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET).

LAS VN đạt được kiểm định gì từ HEAD?

Kiểm định của LAS Việt Nam từ HEAD là một phần không thể tách rời của kiểm định từ đại học đối tác.

LAS Việt Nam đạt kiểm định cho hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học dành riêng cho các chương trình được triển khai quốc tế.

LAS VN đã tuân thủ và đạt những gì?

LAS Việt Nam đạt kiểm định cho hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học với chi tiết:

 • Hoạt động trợ giảng
 • Hoạt động cung cấp các chuyên gia giúp học viên bản địa mở rộng kiến thức.
 • Hoạt động kết nối cộng đồng Alumni
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn của EU.
 • Bố trí giảng viên hướng dẫn địa phương đáp ứng yêu cầu kiểm định của chương trình gốc từ trường đại học.
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-blue-corner-bottom-right.png
VERN
1
3
5
6
logotypWSIiZ_WHITE_300dpi_wer__ENG_mono_center
2

Công nhận bởi Senior Leader Bureau UK

Senior Leader Bureau là hiệp hội công nhận nghề nghiệp được đăng ký tại Anh Quốc với chức năng công nhận chuyên gia và kiểm định tổ chức có chương trình về quản trị và quản lý từ Thạc sĩ trở lên nhằm đảm bảo kết quả đầu ra của chương trình đáp ứng khung năng lực dành cho Senior Leader của chính phủ Anh Quốc ban hành.
Giấy kiểm định của Senior Leader Bureau cấp cho LAS Việt Nam

Ý nghĩa của kiểm định từ Senior Leader Bureau?

Kiểm định từ Senior Leader Bureau đảm bảo:

 • Năng lực đầu ra của chương trình đào tạo chuyên về Quản trị và Quản lý đạt tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp (Occupation Standards) của chính phủ Anh Quốc ban hành. Tiêu chuẩn này cũng được các hiệp hội nghề nghiệp lớn tại Anh Quốc và Châu Âu đồng thiết lập và công nhận.
 • LAS VN là đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu cho các chương trình chuyên sâu về quản trị và quản lý, hoạt động của LAS VN là một phần được công nhận và kiểm định bởi Senior Leader Bureau.
LAS VN đạt được kiểm định gì từ Senior Leader Bureau?

LAS VN đạt kiểm định bởi Senior Leader cho hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu bổ trợ cho chương trình Quản trị và Quản lý cấp độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

LAS VN đã đạt và tuân thủ những gì?

Để đạt được kiểm định từ Senior Leader Bureau cho năng lực đầu ra của hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu, LAS Việt Nam đã đạt:

 • Năng lực tổng thể của chương trình từ đại học đối tác khi kết hợp với hệ thống hỗ trợ và nghiên cứu của LAS Việt Nam đạt và vượt so với khung năng lực dành cho Senior Leader của Vương quốc Anh.
 • LAS Việt Nam đã chứng minh việc đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình từ đại học đối tác thông qua việc không can thiệp vào kết quả học tập, không can thiệp vào các Learning Outcome của chương trình gốc.
 • LAS Việt Nam đã chứng minh được hoạt động trợ giảng giúp gia tăng năng lực ứng dụng kiến thức tại địa phương.
 • LAS Việt Nam đã chứng minh được hệ thống hỗ trợ nghiên cứu giúp các bài báo khoa học quốc tế được đăng nhanh hơn và chất lượng hơn. Tỉ lệ chấp nhận lần đầu bởi các tạp chí thuộc nhóm ISI/SCOPUS lên đến 87%.
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-09-1280x1280.jpg
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-slider-02-1280x1173.jpg

Công nhận là đơn vị độc quyền tiếp nhận APEL.Q

APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications) là hệ thống công nhận kinh nghiệm để chuyển đổi thành bằng Cử nhân và/hoặc Thạc sĩ. APEL.Q được triển khai đầu tiên trên thế giới bởi Viện Hàn lâm Khoa học London với sự hợp tác và cấp bằng từ nhiều đại học đối tác. Là đơn vị được kiểm soát trực tiếp bởi Viện HLKH London, LAS Việt Nam độc quyền trong triển khai APEL.Q tại Việt Nam.
Giấy công nhận được quyền tiếp nhận APEL.Q

APEL.Q là gì?

Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) for Award of Academic Qualifications (Q) là hệ thống công nhận kinh nghiệm làm việc để chuyển đổi thành văn bằng. APEL.Q được công nhận rộng rãi tại Châu Âu theo quy trình Bologna cũng như chính sách công nhận chéo năng lực của EU trong bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu và xu thế học tập suốt đời (Life Long Learning).

Trường đại học sẽ thông qua (1) Hồ sơ đã nộp và bằng chứng (Porfolios); (2) End-Point Assessment (EPA) và (3) bài luận văn tốt nghiệp (Capstone Project) để xem xét cấp bằng.

Để nộp hồ sơ xét tuyển APEL.Q cho cử nhân, ứng viên cần tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương và với Thạc sĩ, kinh nghiệm tối thiểu là 10 năm.

Quy trình thẩm định APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London tuân thủ quy định nghiêm ngặt của Liên minh Châu Âu, được công nhận bởi nhiều đại học đối tác. Ứng viên có thể hoàn tất quy trình và nhận bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong vòng 06 tháng với chi phí tiết kiệm đến 95% so với học toàn thời gian tại EU.

Vì sao LAS VN được quyền tiếp nhận hồ sơ APEL.Q?

Theo quy định của APEL.Q, các tổ chức muốn trở thành đơn vị tiếp nhận hồ sơ APEL.Q và đánh giá ban đầu phải là một EPAO (End-Point Assessment Organization) và hệ thống phải được công nhận bởi khung năng lực quốc gia Vương quốc Anh, các hiệp hội nghề nghiệp lớn.

LAS VN đạt các tiêu chuẩn và trở thành EPAO duy nhất của APEL.Q tại Việt Nam.

Lợi ích mà ứng viên nhận được với APEL.Q?

APEL.Q là chương trình được xem là minh bạch, công bằng và chính xác. Thông qua khung năng lực của chính phủ Anh Quốc cho từng vị trí, ứng viên khi chứng minh được năng lực của mình đạt và vượt khung năng lực đã định sẽ được xem xét chuyển tiếp vào giai đoạn cuối của trường đại học.

Với tổng thời gian hoàn thành chỉ trong vòng 06 tháng, ứng viên sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian so với mô hình đào tạo truyền thống, đồng thời tiết kiệm lên đến 90% chi phí so với chương trình gốc.

Do tiêu chuẩn đánh giá thuộc khung vị trí công việc của chính phủ Anh Quốc nên bên cạnh văn bằng, ứng viên tự tin chứng minh năng lực của mình với doanh nghiệp thông qua APEL.Q report.

Ứng viên được áp dụng chính sách No-Lost để bảo toàn phí đã đóng nếu không đạt APEL.Q.

Đăng ký tư vấn APEL.Q

Chuyển kinh nghiệm thành bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong vòng 06 tháng

  Công nhận bởi OTHM & LRN

  OTHM và LRN là những đơn vị khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc được chính phủ Anh Quốc công nhận.
  Giấy công nhận OTHM cấp cho Viện MBA

  Giấy công nhận LRN cấp cho LAS

  LAS VN được công nhận ở cấp độ nào?

  LAS VN được hệ thống khảo thí và cấp văn bằng quốc gia Anh Quốc công nhận có thể hỗ trợ học thuật cho chương trình lên đến Level 8 (Tiến sĩ).

  Vì sao công nhận của Ofqual UK.Gov Awarding Bodies quan trọng?

  Việc đạt được công nhận của hệ thống khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc giúp:

  • LAS VN có thể chuyển đổi các kết quả học tập của học viên từ đại học đối tác để tiến hành thủ tục công nhận và cấp văn bằng năng lực quốc gia cho các chương trình đào tạo lên đến Level 8 (tiến sĩ).
  • LAS VN có cơ hội để tuân thủ các quy trình hỗ trợ học thuật và triển khai nghiên cứu theo tiêu chuẩn được chính phủ Anh Quốc công nhận.
  • Các chương trình hỗ trợ của LAS VN đạt được tính thực tiễn và tính áp dụng cao theo tiêu chí đánh giá của Ofqual chính phủ Anh.
  https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-about-me-1280x1173.jpg
  https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-blue-corner-top-right.png
  LAS Việt Nam

  Giảm khó khăn Tăng hiệu quả

  Hệ thống hợp tác quốc tế và hỗ trợ học thuật đạt kiểm định quốc tế đầu tiên. London Academy of Sciences Vietnam hoạt động với sự uỷ quyền của London Academy of Sciences United Kingdom.
  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  LAS Việt Nam
  London Academy of Sciences
  LAS Việt Nam là thành viên của London Academy of Sciences Vương Quốc Anh.
  Hệ thống hỗ trợ học thuật
  Đầu tiên tại Anh Quốc và có mặt tại 26 quốc gia
  https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  London Academy of Sciences
  Hợp tác quốc tế và hỗ trợ học thuật
  Viện HLKH London là Viện khoa học đầu tiên tại Anh Quốc đưa chương trình đào tạo đến tận quốc gia người học với hệ thống hỗ trợ học thuật độc quyền.
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Có mặt tại 26 quốc gia
  https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Viện MBA
  Đạt kiểm định cấp cao nhất
  Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.