Kiểm định và Công nhận

Viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định toàn diện ở cả cấp tổ chức lẫn cấp chương trình.
Kiểm định & Công nhận quốc tế

Cấp tổ chức &
Cấp chương trình

Một tổ chức được xem là kiểm định toàn diện khi đạt được kiểm định cả ở cấp tổ chức (Programmatic Accreditation) và kiểm định ở cấp độ chương trình (Programmatic Accreditation). LAS VN đạt được kiểm định và công nhận quốc tế ở cả 2 cấp độ cho hệ thống hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-05.jpg

Hệ thống hỗ trợ học thuật của LAS VN cho học viên quốc tế của Viện đại học SIMI Swiss giúp học viên của chúng tôi đạt mục tiêu học tập và giảm thiểu các khó khăn

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2024/04/Favicon-160x160.png
Dr. Goh
SIMI Swiss

Với đội ngũ trợ giảng xuất sắc, học viên của chúng tôi có thể hiểu bài sâu sắc và tự tin hoàn tất các yêu cầu về bài tập về nhà cũng như thực hành xuất sắc các hoạt động trên lớp

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2024/04/Favicon_500-160x160.png
Dr. Bradly
MI Swiss

Chúng tôi đã uỷ quyền độc quyền cho Viện MBA tiếp nhận hồ sơ và đánh giá ban đầu quá trình chuyển đổi kinh nghiệm thành văn bằng. Cho đến nay chưa phải lập phiếu CAR nào.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/05/APEL.Q-favicon-160x160.png
Dr. Stevenson
APEL.Q
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
VERN
1
3
5
6
logotypWSIiZ_WHITE_300dpi_wer__ENG_mono_center
2
Kiểm định và công nhận

LAS Việt Nam

LAS Việt Nam là pháp nhân độc lập tại Việt Nam hoạt động theo uỷ quyền của London Academy of Sciences UK. LAS Việt Nam sử dụng cả quyền khai thác chương trình của London Academy of Sciences UK và các giấy phép liên quan của Viện MBA sau khi Viện MBA sáp nhập.
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-consultancy-excellence.png

HEAD Germany cho LAS VN

HEAD (Higher Education Accreditation Division of Germany) là hệ thống kiểm định dành riêng cho các Đại học có chương trình quốc tế.

Senior Leader Bureau UK

Senior Leader Bureau là hiệp hội công nhận năng lực chuyên gia và kiểm định chương trình về quản trị và quản lý từ Thạc sĩ trở lên

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/portfolio-02-1280x854.jpg

APEL.Q cho LAS VN

APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications) là hệ thống chuyển kinh nghiệm thành văn bằng.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/portfolio-03-1280x854.jpg

Công nhận từ Swiss Apprenticeships

Apprenticeships là chương trình đào tạo tại nơi làm việc và nhận văn bằng từ đại học đối tác và LAS VN là đơn vị độc quyền.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/portfolio-06-1280x854.jpg

OTHM cho Viện MBA

OTHM là đơn vị khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc được chính phủ Anh Quốc công nhận.

ASIC UK cho LAS VN

ASIC UK là tổ chức kiểm định được công nhận bởi chính phủ Anh, được công nhận bởi CHEA và là thành viên của INQAAHE.

Hệ thống hỗ trợ học thuật đầu tiên của Viện Nam đạt kiểm định quốc tế

The LAS Việt Nam
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-consultancy-excellence.png
Công nhận bởi

Đại học đối tác

LAS Việt Nam không chỉ được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định uy tín mà còn được công nhận bởi nhiều đại học. Các đại học đối tác công nhận hệ thống hỗ trợ học thuật của LAS Việt Nam như một thành tố quan trọng giúp thành công vượt trội của chương trình đào tạo.
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-blue-corner-top-right.png
LAS Việt Nam

Giảm khó khăn Tăng hiệu quả

Hệ thống hỗ trợ học thuật đầu tiên và đạt kiểm định quốc tế. LAS Việt Nam là thành viên của Viện HLKH London.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
LAS Việt Nam
London Academy of Sciences
LAS Việt Nam là thành viên của London Academy of Sciences Vương Quốc Anh.
Hệ thống hỗ trợ học thuật
Đầu tiên tại Anh Quốc và có mặt tại 26 quốc gia
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
London Academy of Sciences
Hợp tác quốc tế và hỗ trợ học thuật
Viện HLKH London là Viện khoa học đầu tiên tại Anh Quốc đưa chương trình đào tạo đến tận quốc gia người học với hệ thống hỗ trợ học thuật độc quyền.
Viện MBA
Viện Khoa học
Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
Viện MBA
Có mặt tại 26 quốc gia
https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
Viện MBA
Đạt kiểm định cấp cao nhất
Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.