Hỗ trợ học thuật học Online

Hệ thống hỗ trợ học thuật cho học viên học trực tuyến 100% với trường đại học đối tác giúp học viên "Giảm khó khăn, Tăng hiệu quả" khi đối mặt với yêu cầu chặt chẽ từ đại học kiểm định và khó khăn về tiếng Anh.

Hỗ trợ học thuật online tại Việt NamGiảm khó khăn
Tăng hiệu quả

Viện MBA là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống hỗ trợ học thuật và hỗ trợ nghiên cứu. 100% các hoạt động khoa học của Viện MBA được kiểm định và công nhận.

Đào tạo trực tuyến trở nên phổ biến và là xu hướng trong những năm gần đây, đặc biệt trong và sau đại dịch Covid. Với tốc độ Internet ngày càng nhanh, các thiết bị hỗ trợ ngày càng hiện đại và tiện ích, sinh viên ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tiếp cận được chương trình chất lượng mà không phải du học toàn thời gian như trước đây.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/students-at-seminar-2021-09-24-03-25-36-utc-scaled.jpg

Do tính chất khác biệt của đào tạo trực tuyến với đào tạo truyền thống, để đảm bảo chất lượng đầu vào, quá trình đào tạo và kết quả đầu ra, các trường đại học đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn khắt khe và thường khó khăn hơn với các chương trình truyền thống.

Là đơn vị triển khai hệ thống hỗ trợ học thuật đầu tiên, LAS thấu hiểu các khó khăn khi một học viên học trực tuyến với một trường đại học, đặc biệt khi trường đại học và chương trình đó được kiểm định chặt chẽ.

Với hệ thống hỗ trợ học thuật được công nhận và kiểm định quốc tế, những khó khăn thường gặp của sinh viên sẽ được hỗ trợ bao gồm các khó khăn khi giao tiếp với giảng viên và trường, tiếng Anh, phương pháp làm bài, phương pháp chứng minh năng lực và Learning Outcomes.

LAS Việt Nam chỉ hỗ trợ học thuật, không làm thay.
Bài giảng được Việt Hoá
Bổ sung trợ giảng
Bổ sung giảng viên hướng dẫn nghiên cứu
Hướng dẫn định hướng làm bài
Hướng dẫn nghiên cứu
Hỗ trợ format và kiểm tra đạo văn
EEH logo_2022_white

Trước

Trợ lý học tập

Nhắc nhớ ngày lên lớp

Trợ lý học tập sẽ nhắc nhở học viên lịch học thông qua email, điện thoại và hệ thống lên lịch tự động của LAS Việt Nam. Hoạt động này giúp học viên chủ động về việc học cũng như có thể sắp xếp lịch công tác nếu có.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/calendar-2022-12-16-12-35-59-utc-768x510.jpg

Học viên

Đọc Sylabus & Teaching Plan

Học viên đọc Syllabus và kế hoạch đào tạo để hiểu tổng quan về môn học. Từ đây, học viên xác định những nội dung trọng yếu để chuẩn bị trước. Khi đã xác định nội dung quan trọng, học viên sẽ đọc bài giảng liên quan đến nắm bắt ý chính.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/reading-the-script-together-2022-02-02-04-52-07-utc-768x512.jpg

Học với bài giảng video

Bài giảng được ghi hình và học viên được truy cập để học

100% học liệu được dịch thuật và được hiệu đính bởi chuyên gia trong ngành. Ở giai đoạn này, học viên sẽ đọc những nội dung giảng dạy chính để nắm bắt các ý chính, đồng thời hình thành những vấn đề cần tìm hiểu sâu, sử dụng ở giai đoạn học với giảng viên nước ngoài.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/female-student-using-laptop-to-attend-remote-telec-2022-03-17-15-50-23-utc-768x432.jpg

Học viên

Hình thành các câu hỏi

Học viên hình thành các câu hỏi mà mình cần giảng viên giải đáp cũng như hình thành các vấn đề cần làm rõ trước khi vào lớp Live Class. Để đạt được hiệu quả cao nhất, học viên có thể gửi lên LMS hoặc gửi về đội ngũ hỗ trợ học thuật để chuyển trước cho giảng viên.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/university-student-attending-online-class-on-video-2022-05-18-23-24-51-utc-768x432.jpg

Trong

Giảng viên

Dạy trên Live Class

Giảng viên tiến hành giảng dạy theo kế hoạch giảng dạy trên lớp Live Class. Học viên được hỗ trợ trong lớp bởi (1) Trợ giảng và (2) Cán sự quản lý lớp. Nhóm hỗ trợ này giúp học viên tương tác tốt hơn với giảng viên và giải đáp các thắc mắc hình thành ở giai đoạn chuẩn bị.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/asian-girl-student-doing-homework-at-home-young-w-2022-12-16-05-51-44-utc-768x512.jpg

Trợ giảng

Trợ giảng trên lớp

Học viên tham gia lớp trợ giảng với trợ giảng địa phương. Trợ giảng giúp học viên hiểu bài sâu hơn, biết cách ứng dụng kiến thức đã học và giúp học viên phát triển ý tưởng cho bài tập.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/senior-business-woman-working-on-laptop-with-assis-2021-09-02-07-15-57-utc-768x512.jpg

Sau

Học viên

Làm bài tập

Học viên làm bài tập theo Assignment Guide và có thể trao đổi với trợ giảng trong quá trình làm bài tập.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/young-female-students-doing-homework-together-2023-07-24-19-18-54-utc-768x513.jpg

Hỗ trợ học thuật

Kiểm tra tiếng Anh & Format

Sau khi làm bài xong, nếu học viên chưa tự tin với tiếng Anh và format, có thể chuyển bài về đội ngũ hỗ trợ học thuật để được hỗ trợ trước khi làm bài. Học viên cần lưu ý về lịch hỗ trợ.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/asian-girl-student-doing-homework-at-home-young-w-2022-12-16-05-51-44-utc-768x512.jpg

Nộp

Học viên

Tự tin nộp bài lên LMS

Học viên nộp bài hoàn chỉnh lên LMS trước thời điểm hệ thống LMS đóng cổng nộp bài.

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2023/09/joyful-african-american-student-doing-his-online-h-2022-12-16-08-21-55-utc-768x514.jpg
Lợi thế

Các chương trình Online

LAS Việt Nam là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình hỗ trợ học thuật cho sinh viên học trực tuyến. Học viên học trực tiếp với đại học đối tác với hệ thống trợ giảng bổ sung giúp vượt qua các rào cản về tiếng Anh và những khó khăn khi làm sinh viên quốc tế.
Học live class với 100% giảng viên nước ngoài
Tiết kiệm 80% chi phí
Bằng cấp như học toàn thời gian
Bằng kép với đối tác công nhận chéo
Hỗ trợ học thuật và tiếng Anh
Bổ sung trợ giảng địa phương

Master of Business Administration (VERN + SIMI Swiss)

ASIC UK là tổ chức kiểm định được công nhận bởi chính phủ Anh, được công nhận bởi CHEA và là thành viên của INQAAHE.

MA in HR Management and Talent Development (OTHM + SIMI Swiss)

HEAD (Higher Education Accreditation Division of Germany) là hệ thống kiểm định dành riêng cho các Đại học có chương trình quốc tế.

MA in Education Management and Innovation Pedagogy (OTHM + SIMI Swiss)

Senior Leader Bureau là hiệp hội công nhận năng lực chuyên gia và kiểm định chương trình về quản trị và quản lý từ Thạc sĩ trở lên

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-top-right.png

Giảm khó khăn Tăng hiệu quả

Hệ thống hỗ trợ học tập và nghiên cứu được kiểm định và công nhận quốc tế. Viện MBA tự hào là viện khoa học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định quốc tế.

  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  LAS Việt Nam
  London Academy of Sciences
  LAS Việt Nam là thành viên của London Academy of Sciences Vương Quốc Anh.
  Hệ thống hỗ trợ học thuật
  Đầu tiên tại Anh Quốc và có mặt tại 26 quốc gia
  https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  London Academy of Sciences
  Hợp tác quốc tế và hỗ trợ học thuật
  Viện HLKH London là Viện khoa học đầu tiên tại Anh Quốc đưa chương trình đào tạo đến tận quốc gia người học với hệ thống hỗ trợ học thuật độc quyền.
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Có mặt tại 26 quốc gia
  https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Viện MBA
  Đạt kiểm định cấp cao nhất
  Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.