Trách nhiệm miễn trừ

Nhằm đảm bảo mọi hoạt động hợp luật và theo các tiêu chuẩn kiểm định, LAS Việt Nam và các đại học đối tác xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ chi tiết dưới đây.
Trách nhiệm miễn trừ

Hợp luật &
Minh bạch

https://las.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

LAS Việt Nam đảm bảo tuân thủ các quy định cũng như các hướng dẫn bắt buộc theo yêu cầu của các bên liên quan. Trước khi đăng ký tham gia bất kỳ chương trình nào mà LAS Việt Nam giới thiệu và hỗ trợ học thuật, ứng viên được yêu cầu tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi đăng ký.

Do quy định của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ có sự khác biệt, ngoài ra luật và các chế định luôn thay đổi theo thời gian, do đó, những thông tin LAS Việt Nam cung cấp chỉ đúng vào thời điểm cung cấp thông tin.

Ứng viên được hỗ trợ tối đa thông tin và được khuyến khích thực hiện các bước kiểm tra và thẩm định. Viện MBA đồng hành và hỗ trợ học viên nhưng chúng tôi không thể ra quyết định với các nội dung mà chúng tôi không có thẩm quyền.

LAS Việt Nam cũng bảo lưu quyền không hỗ trợ học thuật và thông báo với trường Đại học nếu xét thấy ứng viên không tuân thủ liêm chính học thuật.

Ứng viên được khuyến khích kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi nộp xét học bổng.

Một trong những nội dung phức tạp và thiếu các quy định giữa các quốc gia, dễ gây tranh cãi nhất chính là việc sử dụng văn bằng sau khi tốt nghiệp. Mặc dù Việt Nam và một số quốc gia có những thoả thuận công nhận văn bằng, tuy nhiên, các quy định này luôn thay đổi tại cả Việt Nam và cả quốc gia mà trường đại học toạ lạc.

Do tính chất phức tạp và luôn thay đổi với quan điểm về văn bằng và sử dụng văn bằng tại các quốc gia, do đó LAS Việt Nam, Viện HLKH London, các trường đại học và đối tác của LAS tuyệt đối không cam kết, không hứa hẹn bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc công nhận hay không công nhận văn bằng tại bất kỳ quốc gia nào và/hoặc môi trường làm việc nào.

Không liên kết

LAS VN không liên kết đào tạo, không can thiệp vào nội dung và kết quả đào tạo các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Không đào tạo

LAS VN chỉ hỗ trợ học thuật, không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Học viên học trực tiếp với trường đại học đối tác.

Không cam kết

LAS VN không cam kết những gì không thuộc thẩm quyền bao gồm công nhận bằng cấp với bất kỳ bên thứ ba nào.

Không làm bài hộ

LAS VN tuyệt đối không làm bài hộ, không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với các hoạt động vi phạm liêm chính học thuật.
Trách nhiệm miễn trừ

Không cam kết Khi không có thẩm quyền

Căn cứ thẩm quyền trên giấy phép, quy định pháp luật và các hướng dẫn bắt buộc tuân thủ của hệ thống kiểm định, LAS VN và các đơn vị liên quan không cam kết bất kỳ nội dung nào không thuộc thẩm quyền. Những nội dung không cam kết bao gồm:
Không cam kết Học là có bằng
Không cam kết công nhận bằng cấp tương đương
Không cam kết thăng tiến nghề nghiệp
Không cam kết làm, định cư tại nước ngoài
Không cam kết về hợp pháp lãnh sự
Không cam kết về quá trình sử dụng văn bằng
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Bạn cần tư vấn?

Liên hệ với
LAS VN

Hệ thống hỗ trợ học thuật và nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế.

  Kiểm định ASIC UK
  ASIC UK là tổ chức kiểm định được công nhận bởi chính phủ Anh, được công nhận bởi CHEA và là thành viên của INQAAHE.
  Kiểm định HEAD
  HEAD (Higher Education Accreditation Division) là hệ thống kiểm định dành riêng cho các Đại học có chương trình quốc tế.
  Senior Leader Bureau
  Senior Leader Bureau là hiệp hội công nhận năng lực chuyên gia và kiểm định chương trình về quản trị và quản lý từ Thạc sĩ trở lên.
  OTHM & LRN
  OTHM & LRN là đơn vị khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc được chính phủ Anh Quốc công nhận.
  APEL.Q
  APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications) là hệ thống chuyển kinh nghiệm thành văn bằng.
  Thành viên thuộc EEH
  European Education Holdings là đơn vị sở hữu nhiều đại học tại Châu Âu. Các đại học thuộc EEH công nhận hệ thống hỗ trợ của LAS VN.
  LAS Việt Nam
  London Academy of Sciences
  LAS Việt Nam là thành viên của London Academy of Sciences Vương Quốc Anh.
  Hệ thống hỗ trợ học thuật
  Đầu tiên tại Anh Quốc và có mặt tại 26 quốc gia
  https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  London Academy of Sciences
  Hợp tác quốc tế và hỗ trợ học thuật
  Viện HLKH London là Viện khoa học đầu tiên tại Anh Quốc đưa chương trình đào tạo đến tận quốc gia người học với hệ thống hỗ trợ học thuật độc quyền.
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Có mặt tại 26 quốc gia
  https://las.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Viện MBA
  Đạt kiểm định cấp cao nhất
  Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.